Köpavtal och allmänna villkor

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av produkter via Weswim Sweden AB (559001-9955) vidare kallat Weswim, om annat inte särskilt avtalats skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Weswim. Vid försäljning till konsument tillämpar Weswim de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Beställning

Beställning av produkterna sker via Weswim webbshop weswim.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Weswim bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Weswim förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Weswims sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Weswim rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i Weswims sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Weswim ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Betalning

Betalning sker genom de tillhandahållna betalalternativen som finns.

  • Swish
  • Kreditkort via Stripe

Leveransvillkor

Produkterna skickas med DHL, Postnord eller annan leverantör och finns sedan att hämta på kundens lokala utlämningsställe eller levereras direkt till kundens adress.

Om leveransförsening uppstår meddelar Weswim Kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då Weswims leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Weswim. Weswim förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Weswim ansvarar för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Weswim.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Weswim inom 7 arbetsdagar från det tillfälle att godset togs emot. Kunden ansvarar därför för att packa upp och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. Vid frakt av större gods skall kunden alltid genast i samband med att man tar emot varan be om notering av skadat gods på fraktsedeln i det fall emballaget är skadat.

Vid leveranshinder av större gods kan transportören debitera extra kostnad för detta, dvs när köparen bekräftat att ett paket kan tas emot en viss tid/dag men sen inte var på plats när leveransen kom. Weswim har rätt att debitera kunden för sina kostnader för detta. Liknande kostnad kan uppstå när man ändrar leveransadress efter man lagt en order och paketet redan skickats.

Priser och betalning

På Weswims hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt. Weswim har rätt att innehålla leverans eller del därav om betalning inte kommit Weswim tillhanda.

Weswim reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Weswim rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Weswim förbehåller sig rätten att annullera felaktiga ordrar.

Betalningssäkerhet

Weswim garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via Weswims webbshop är säkra.

Sekretess och säkerhet

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Weswim lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Weswim har även rätt att dokumentera all kommunikation som Weswim har med Kunden via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Weswim. 

Weswim kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Garanti & Reklamationsrätt 

Weswim säljer alla produkter med ett års garanti samt reklamationsrätt, enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, dvs fel som fanns på varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

Kundens kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis.

Ångerrätt & Retur

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan.

Kunden står för fraktkostnaden vid en retur. Vill du göra en retur hör av dig till oss här: Kontakta oss så hjälper vi dig med returen.

Weswim betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad vara kommit Weswim tillgodo. Kunden skall alltid returnera ångrad vara i originalförpackning och emballage.

Observera att ej uthämtat paket inte är samma sak som att utnyttja ångerrätt. Hämtar du inte ditt paket måste du kontakta Weswim om du vill ångra köpet. Kontakta oss. Annars skall kunden enligt konsumentköpslagen betala företagets kostnad för retur av paket. 

Serviceärenden

Vid service- och garantiärenden skall Kunden kontakta Weswim och det gör du här: Kontakta oss. Konstateras fabrikationsfel skall Kunden erhålla fri reparation alternativt ny produkt. För det fall en Produkt är felaktig är Weswim:s skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument, alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkter av Weswim.

Lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av dessa allmänna mellan Weswim och en kund som inte är konsument skall prövas vid Mölndals tingsrätt som första och enda instans. 

Kontaktinformation

Cakejo AB (weswim.se)
Organisationsnummer: 559001-9955
Processvägen 10 D, 435 33 Mölnlycke

Besöksadress:
Analysvägen 16, 435 33 Mölnlycke

Behöver du komma i kontakt med oss? Gör du det enklast här: Kontakta oss