Muc-Off Bike Protect Spray

Underhållsspray till hela cykeln. Används efter rengöring och lämnar en glatt film som gör att smuts, damm och olja inte fastnar så hårt.

129.00 kr

Slut i lager

Underhållsspray till hela cykeln. Används efter rengöring och lämnar en glatt film som gör att smuts, damm och olja inte fastnar så hårt.

Muc-Off Bike Spray kan användas på cykelns alla delar. Motverkar rost/korrosion.

HÄLSÅVÅDLIG
Inandning av sprayen kan ge symptom som huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Vid höga halter kan reaktionsförmåga och minne försämras. Kan orsaka hudirritation. Avfettar huden, vilket kan leda till torr hud och/eller hudsprickor och eksem vid långvarig eller upprepad kontakt. 

Extremt brandfarlig.

Giftig för vattenlevande organismer. Kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön.

Specifikationer:
– Volym: 500 ml